Powered by Smartsupp
PROVOZ PŘERUŠEN

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení o GDPR“)

 

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Internetový obchod na adrese http://www.ccbstores.cz provozuje obchodní společnost CCB Stores CZ s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, IČO 07970218, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 310761, DIČ CZ07970218 (dále jen „Správce osobních údajů“)  informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení o GDPR“) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.

CCB Stores CZ s.r.o. jako správce zpracovává Vaše osobní údaje.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě jakýchkoli nejasností nebo pro uplatnění Vašich práv nás neváhejte kontaktovat těmito způsoby:

 • Písemně na adrese sídla uvedeného výše;
 • Písemně prostřednictvím emailové adresy: info@ccbstores.cz;
 • Telefonicky můžete kontaktovat naší zákaznickou podporu každý den od 8:00 do 20:00 na tel. č.: +420 773 366 777;
 • Fakturační a reklamační oddělení můžete kontaktovat na tel. č. +420 602 616 813;
 • Technické dotazy nám můžete sdělit na tel. č. +420 602 616 853.
 1. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVAME

Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • IP adresa;
 • údaje o objednávkách a transakcích;
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • údaje o vzájemné komunikaci.

Pro účely plnění objednávek a marketingu (k tomu viz níže) mohou být jednotlivé osobní údaje kombinovány.

Cookies

Upozorňujeme, že naše webové stránky používají malé textové soubory tzv. cookies, smyslem jejich používaní je usnadnění poskytování služeb, které by se bez cookies nedaly realizovat nebo by jejich realizace byla možná jen v omezeném rozsahu. Cookies se vytvářejí prostřednictvím prohlížeče a může docházet k jejich ukládání do Vašeho zařízení.  Pokud si použití cookies nepřejete, můžete jej kdykoli odmítnout nastavením Vašeho zařízení příslušným způsobem.

Osobní údaje třetích osob

Dále upozorňujeme, že v případě, že nám poskytnete osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s našimi podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Internetový obchod a ani odebíraní newsletteru není určeno pro děti mladší 16-let, ledaže k tomu byl vyjádřen souhlas osobou, která k dítěti vykonává rodičovskou zodpovědnost.

Automaticky zpracovávané osobní údaje

Při návštěvě webové stránky našeho internetového obchodu o Vás můžeme shromažďovat informace jako je datum a čas návštěvy webové stránky, typ a verze webového prohlížeče, typ operačního systému, jazykové nastavení počítače a IP adresa a dále informace týkající se Vašeho chování na webové stránce našeho internetového obchodu (jaké zboží si prohlížíte, které sekce Vás zajímají, v jaké fázi zůstane případná objednávka nedokončena atd.). V případě přístupu na webovou stránku našeho internetového obchodu můžeme zpracovávat i údaje týkající se Vašeho mobilního zařízení (jako například typ zařízení, prohlížeč, rozlišení obrazovky atd.).

 

 1. PROČ SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A NA JAKÉM ZÁKLADU

      i. Zpracování osobních údajů k vyřízení objednávky

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a Vámi a pro uzavírání těchto smluv. Jedná se zejména o zpracování Vašich osobních údajů k tomu, abychom mohla být vytvořena a následně doručena Vaše objednávka.  Toto zpracování údajů se uskutečňuje na základě čl. 6, odst. 1 písm. b) Nařízení o GDPR. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům.

    ii. Zpracování osobních údajů za účelem splnění právních povinností a uplatnění právních nároků 

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uplatnění našich práv a právních nároků a splnění našich právních povinností, konkrétním příkladem je zpracování osobních údajů pro naší vnitřní evidenci a kontrolu ze strany orgánů veřejné moci nebo za účelem vymožení pohledávky v případě jejího neuhrazení. Tyto Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání promlčecí doby a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Údaje jsou zpracovány na základě čl. 6, odst.1, písm. c), e) a f) Nařízení o GDPR

    iii. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání personalizovaných nabídek a obchodních sdělení a za účelem marketingové činnosti

Na základě Vašeho souhlasu uděleného na dobu neurčitou Vám vytváříme personalizované nabídky zboží a služeb prostřednictvím obchodního sdělení. Toto zpracování údajů se uskutečňuje na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6, odst. 1 písm. a) a dále na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení o GDPR.

Z odběru obchodních sdělení se můžete odhlásit zasláním emailu na adresu: info@ccbstores.cz ve smyslu, že si nepřejete dostávat obchodní sdělení, nebo zasláním písemné žádosti na naši adresu uvedenou výše nebo sdělením této žádosti telefonicky na některé z výše uvedených telefonních čísel.

    iv. Zpracovávaní osobních údajů za účelem hodnocení zboží a služeb

V případě, že se rozhodnete zboží a služby ohodnotit, spravujeme tyto údaje za účelem vedení statistik ohledně hodnocení zboží. Zpracování osobních údajů za účelem hodnocení a kontroly obsahů hodnocení s ohledem na dodržení platných podmínek pro hodnocení produktů probíhá na základě čl. 6 odst. 1, písm. b) a f) Nařízení GDPR. Výzva k hodnocení a upozornění na komentáře k hodnocením jsou zasílány na základě vašeho Vámi uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení o GDPR.

     v. Zpracovávání osobních údajů za účelem poskytnutí péče o zákazníky a reklamace

Za účelem poskytnutí odpovědí na Vaše dotazy a vyřešení případných problémů s Vaší objednávkou, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Osobní údaje, které takhle obdržíme zpracujeme pouze za účelem vyřízení této reklamace, tzn. za účelem splnění našich zákonných práv a povinností v reklamačním řízení. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení o GDPR.

V souvislosti s péčí o zákazníky dále upozorňujeme, že zavoláte-li na naši infolinku, můžeme si váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat, což nám umožnuje hodnotit kvalitu poskytovaných služeb.

    vi. Zpracování údajů za účelem zasílání Newsletteru

Na našich webových stránkách mají osoby starší 16 let možnost přihlásit se k bezplatnému odběru newsletteru. Zpracování údajů za účelem poskytování této služby se uskutečňuje na základě Vašeho souhlasu uděleného podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o GDPR.

Z odběru newsletteru se můžete odhlásit zasláním emailu na adresu: info@ccbstores.cz ve smyslu, že si nepřejete newsletter dále dostávat, nebo zasláním písemné žádosti na naši adresu uvedenou výše nebo sdělením této žádosti telefonicky na některé z výše uvedených telefonních čísel.

    vii. Zpracování osobních údajů za účelem vedení klientské sekce a uživatelských účtů

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem vedení klientské sekce a uživatelských účtů v našem internetovém obchodě, a to po celou dobu existence uživatelského účtu. Právní základ příslušného zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o GDPR.

 1. PŘEDÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme jako správce údajů, což znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. V některých případech však musíme za účelem zpracování objednávek předat Vaše osobní údaje třetím subjektům, které osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a mohou je zpracovávat jen za účelem doručení zboží. Jedná se o osobní údaje, které vyplníte v objednávce včetně ceny, kterou musíte zaplatit.  V případě, že zboží, které jste si objednali je uskladněno u některého našeho smluvního partnera, musíme tyto údaje nutné k doručení objednávky předat tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Vaše údaje dále předáváme poskytovatelům IT služeb a dalším dodavatelům technologií a podpory, provozovatelům marketingových nástrojů, poskytovatelům komunikačních nástrojů a osobám za účelem vyřízení reklamací. Právní základ pro zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1, písm. b), f) Nařízení o GDPR.

 1. VAŠE DALŠÍ PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Rádi bychom Vás z pozice správce údajů informovali, že dle Nařízení o GDPR máte tyto práva:

 • právo na přístup (čl. 15 odst. 1, 2 GDPR);
 • právo na opravu (čl. 16 GDPR), resp. výmaz (čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
 • právo na vznesení námitky proti zpracování (čl. 21 GDPR);
 • právo na odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Dále jsme pro Vás shrnuli hlavní body práv subjektu údajů vyplývajících z Nařízení o GDPR, přičemž upozorňujeme, že těchto práv výčet je demonstrativní:

  i. Máte právo žádat opravu chybných či neaktuálních osobních údajů. Doporučujeme Vám však nesprávné údaje v první řadě upravit v klientské sekci. Dále upozorňujeme, že dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 v případě, že jste zboží zaplatil a přijal měnit údaje v již vystavené faktuře.

   ii. Máte právo požádat potvrzení a přehled obsahující informace o tom zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Za vyhotovení kopie Vašich osobních údajů jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů. Dále nás můžete požádat o informace o: 

 • Kategoriích dat, které zpracováváme;
 • Zdrojích, ze kterých Vaše údaje máme;
 • Době, po kterou budeme Vaše informace zpracovávat;
 • Účelu zpracování Vašich údajů;
 • Třetích osobách, které mají přístup k Vašim údajům;
 • Můžete požadovat informace o tom, jestli máte právo tyto údaje opravit, vymazat omezit nebo vznést námitku proti jejich zpracování.

    iii. Máte právo žádat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, jedná se o tyto osobní údaje:

 • Osobní údaje, u kterých se domníváte, že je zpracováváme protiprávně;
 • Osobní údaje dětí mladších 16 let;
 • Osobní údaje, které nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;
 • Osobní údaje, u kterých jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • Osobní údaje, u kterých po vnesení námitky vyjde najevo, že převažuje Váš zájem na nezpracovávání těchto údajů nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů;
 • Osobní údaje, u kterých povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis;

Upozorňujeme, že Vaše údaje nevymažeme v případě, že máme zákonnou povinnost tyto údaje uchovávat, jako je tomu tak u faktur či dobropisů. Vaše osobní údaje si také ponecháme v případě potřeby určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, a to například za účelem plnění smlouvy nebo vymáhaní pohledávky.

    iv. Máte právo žádat o výmaz údajů o platební kartě. V případě, že si údaje o Vaší platební kartě na webové stránce internetového obchodu uložíte, tak nás pro zmazání těchto údajů můžete kontaktovat. Upozorňujeme, že údaje o Vaší platební kartě zadané do platební brány při placení objednávky neukládáme a ani nijak nezpracováváme. K vymazání takových údajů je případně nutné kontaktovat provozovatele dané platební brány (jsou-li tyto údaje provozovatelem platební brány ukládány).

     v. Máte právo žádat o omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v některých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Zásadním rozdílem mezi výmazem a omezením zpracování osobních údajů je, že v tomto případě Vaše údaje budeme zpracovávat jenom po omezenou dobu, nikoliv navždy. Zpracování osobních údajů omezíme v těchto situacích:

 • Když jsou Vaše osobní údaje spravovány protiprávně a odmítáte výmaz těchto údajů;
 • Když popíráte přesnost vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • V případě, že my již vaše osobní údaje pro zpracování nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • V případě, že jste vznesl/a námitku zpracování osobních údajů (dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů).

     vi. Máte právo žádat o přenesení osobních údajů. Pokud se zpracování Vašich údajů provádí automatizovaně nebo na základě Vašeho souhlasu, máte právo požádat o přehled údajů, které jste nám poskytly ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Následně máte právo na to, aby byly tyto údaje předány novému správci osobních údajů, a to buď tak, že je předáte přímo Vy nebo je předáme novému správci my.

     vii. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že na naší straně nebudou existovat vážné oprávněné důvody pro další zpracovávání těchto údajů, tak jejich zpracovávání ukončíme.

Zároveň upozorňujeme, že máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, ledaže je zpracovávání nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

viii. V případě, že máte za to, že jsme při zpracování Vašich údajů porušili zákon, máte právo podat stížnost na příslušný dozorový orgán. V našem případě je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, který má adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a email: posta@uoou.cz, případně se můžete více dočíst na stránkách https://www.uoou.cz. Preferovali bychom však, kdybyste Vaše podezření sdělili nejprve nám.

ix. Máte právo být informován/a ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování. Dále budeme informovat všechny příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a sdělíme jim informace o veškerých opravách, výmazech, omezení osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to budete požadovat, budeme Vás informovat i o těchto příjemcích.

x. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat, a to písemně na adrese sídla uvedené výše, případně prostřednictvím emailové adresy: info@ccbstores.cz anebo na telefonické lince. č.: +420 773 366 777.